Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

mng giup e voi

17:31 25-05-2023 251 lượt xem 2 bình luận

Ta định nghĩa hàm: f(x) = tổng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng x.

Ví dụ: f(4) = 2 + 3 = 5; f(7) = 2 + 3 + 5 + 7 = 17.

Cho trước giá trị n nhập từ bàn phím. Hãy kiểm tra f(n) có phải là một số nguyên tố không?

Input: Giá trị n nhập từ bàn phím (1 ≤ n ≤ 100000)

Output: Thông báo “YES” nếu f(n) là số nguyên tố, thông báo “NO” trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

5

NO

7

YES

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 02:59 26-05-2023

giúp ý là giúp gì ta? Bạn kẹt chỗ nào thì nói rõ mọi người sẽ dễ hỗ trợ hơn.

Vo Tan Duc đã bình luận 20:39 25-05-2023

Định nghĩa hàm kiểm tra 1 số có phải số nguyên tố không. Mình chỉ biết vậy thôi

Câu hỏi mới nhất