Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Mn giúp mình bài này với, dùng 2 con trỏ ạ

22:27 05-11-2023 73 lượt xem 0 bình luận

Cho bảng m × n gồm các số nguyên 0,1. Với mỗi vị trí (i,j) của bảng, tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất chỉ gồm các số 0, có ô trái trên là ô (i,j).

Input

Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương m,n (m,n≤400)

m dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi n số nguyên xác định hàng i của bảng.

Output

m dòng, mỗi dòng n số nguyên. Cột thứ j của dòng i ghi một số nguyên xác định diện tích hình chữ nhật lớn nhất toàn số 0 có tọa độ ô trên trái là i,j.

input mẫu:               

3 4
0 0 1 0
0 0 0 0
0 1 0 0

Output:

4 2 0 3 
4 3 4 2 
1 0 2 1 
                                                                                                                                                                    

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất