Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi [WinError 2] The system cannot find the file specified

00:23 13-01-2023 655 lượt xem 1 bình luận

mình nhập một dòng lệnh cơ bản là print("hello world") rồi save và nó báo lỗi

[WinError 2] The system cannot find the file specified
[shell_cmd: python -u "C:\Users\Administrator\Desktop\Python\He.py"]
[dir: C:\Users\Administrator\Desktop\Python]
[path: C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python38\;C:\Program Files\Python37;\Python38;]
[Finished]

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 03:30 13-01-2023
bạn xem lại cài lại môi trường python nha.

Câu hỏi mới nhất