Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi Traceback (most recent call last) khi chạy chương trình python trong Sublimetext

22:16 08-06-2021 3.480 lượt xem 3 bình luận 21:29 09-06-2021
Ten = Phuc
Tuoi = 16
Pi = 3,14
Print("Ten")
Print("Tuoi")
Print("Pi")

Em dùng lệnh trong Sublimetext mà nó cứ báo lỗi như này thì sao vậy ad:

Traceback (most recent call last):
  File "D:\Muc ma doc python\Variable.py", line 1, in <module>
    Ten = Ten
NameError: name 'Ten' is not defined

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Công Minh đã bình luận 08:26 09-06-2021
Ten = "Phuc"
Tuoi = 16
Pi = 3,14
print(Ten)
print(Tuoi)
print(Pi)

 

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 23:25 10-06-2021
Ten = "Phuc"
Tuoi = 16
Pi = 3,14
Print("Ten")
Print("Tuoi")
Print("Pi")

sửa lại thành vầy mới hiểu chứ

Câu hỏi mới nhất