Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi nhắc Code trong SQL Server

15:48 15-10-2021 346 lượt xem 1 bình luận

Mình có cài đặt SQL prompt theo như hướng dẫn của Admin, và đã crack thành công, nhưng sau đó Install update thì không còn nhắc Code nữa, không biết lỗi như thế nào? Nhờ Admin hướng dẫn giúp

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 16:38 15-10-2021

Chắc do bạn Update nên nó không hoạt động được nữa, gõ chay đi cho provjp

Câu hỏi mới nhất