Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi không xác định

11:04 06-11-2022 155 lượt xem 1 bình luận

Microsoft Windows [Version 10.0.22000.1098]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TRAN TRI\OneDrive\Máy tính\HelloWord>javac HelloWord.java
'javac' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\TRAN TRI\OneDrive\Máy tính\HelloWord>java HelloWord
Error: Could not find or load main class HelloWord

 

Cho em hỏi em bị lỗi gì vậy ạ ?
 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
ri-ui-si đã bình luận 10:18 10-11-2022
truoc tien can xem lai cai ten foder la may tinh di roi sua may cai khac sau

Câu hỏi mới nhất