Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

lỗi kết nối visual studio 2022 với sql server ssms19

14:15 08-01-2024 967 lượt xem 8 bình luận

mình vfo tools>connect database> microsoft sql server nhưng ở combo box server name lại k hiện bất kì server nào. dù đã mở sql server r. mong mọi người giúp đỡ với ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
tinit6171 đã bình luận 17:37 02-06-2024

bạn có thể copy server name bên SQL server rồi qua Visual dán thử

Hieu Dang đã bình luận 00:14 12-01-2024

Bạn check firewall xem thử nó có chặn kết nối đến sql sv ko

HanSama đã bình luận 09:30 09-01-2024

bạn cứ thử nhập thủ công là được

 

Long Dat đã bình luận 15:06 08-01-2024

 

 

 

Long Dat đã bình luận 15:06 08-01-2024

sry i dont know

 

Câu hỏi mới nhất