Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

lỗi bài Lập trình phần mềm Quản lý Quán cafe

16:19 21-12-2022 275 lượt xem 2 bình luận

Em bị lỗi này không tìm được cách khắc phục, cao nhân nào hỗ trợ tìm lỗi giúp em với. 

System.ArgumentException: 'Column 'id' does not belong to table .'

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 18:05 21-12-2022
nó ghi rõ là không có column id đó bạn. kiểm tra lại tên column cần lấy nha

Câu hỏi mới nhất