Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Linq và Dataset có gì khác?

08:57 21-05-2017 1.077 lượt xem 3 bình luận 10:29 21-05-2017

Mọi người cho mình hỏi giữa Linq và Dataset có gì khác nhau và nên dùng cái nào?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
nevildst đã bình luận 10:28 21-05-2017

LinQ là công nghệ truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn thông qua objects
Còn là ADO.NET là công nghệ sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu. DataSet là lớp được sử dụng để lấy thông tin từ CSDL
Chi tiết :

+ADO.NET tham khảo trong các bài viết của Kteam đã giới thiệu
+LinQ thì bạn có thể tham khảo tài liệu chi tiết:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/articles/csharp/programming-guide/concepts/linq/introduction-to-linq
+Bạn cũng có thể sử dụng LinQ to SQL tham khảo bài viết của blog toidicodedao về vấn đề nay
https://toidicodedao.com/2015/03/26/series-c-hay-ho-linq/

chauvansang97 đã bình luận 10:15 21-05-2017

Có phải ý bạn là dùng linq để kết nối và dùng ado.net để kết nối và trả về dataset phải không? Nếu ý bạn là vậy thì:

linq cho phép mở liên kết từ đầu tới cuối và dùng ngôn ngữ c# để truy vấn, còn ado.net thì khi cần lấy dữ liệu thì ta kết nối rồi lấy, khi xong ta sẽ đóng kết nối. 

dainnse62258 đã bình luận 10:12 21-05-2017

Theo bạn hỏi thì So sánh Linq với ADO.NET.

còn dataset chỉ là 1 đối tượng lưu trữ thông tin tạm thời từ câu truy vấn csdl thôi nha bạn.

Bạn có thể tham khảo bài viết Linq tại đây: http://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/Ket-noi-(them,-xoa,-sua,-tim-kiem)-Linq-to-Microsoft-Sqlserver-bang--Csharp-/d66acfd842d07bcf.html

LINQ

Để giảm gánh nặng thao tác trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và cải thiện năng suất lập trình, Microsoft đã phát triển giải pháp tích hợp dữ liệu cho .NET Framework có tên gọi là LINQ (Language Integrated Query), đây là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET (có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu Object, CSDL và XML.

LINQ là một tập hợp các thành phần mở rộng cho phép viết các câu truy vấn dữ liệu ngay trong một ngôn ngữ lập trình, như C# hoặc VB.NET. Khi tạo một đối tượng LINQ thì Visual Studio sẽ tự động sinh ra các lớp có các thành phần tương ứng với CSDL của chúng ta. Khi muốn truy vấn, làm việc với CSDL ta chỉ việc gọi và truy xuất các hàm, thủ tục tương ứng của LINQ mà không cần quan tâm đến các câu lệnh SQL thông thường.

Tóm lại LINQ ra đời để giảm công sức cho những quá trình đơn giản và “chung chung” trước đây.

Nguồn:http://hoidap.laptrinhvb.net/124/linq-v%C3%A0-dataset

Hy vọng giúp ích cho bạn

Câu hỏi mới nhất