Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lấy html bằng BeautifulSoup

05:42 05-09-2022 166 lượt xem 0 bình luận 05:44 05-09-2022

Tình hình mình đang tập cào web bằng bs4 trúng cái web này viết sao cũng không lấy được cái "1 giường" ra. Mình để ảnh bên dưới, ảnh 1 là mình inspect F12, ảnh 2 là code mình viết, bạn nào biết chỉ mình với nhé. Cảm ơn

Ảnh 1: https://imgur.com/a/KvS96Px

Ảnh 2: https://imgur.com/a/03M3lgx

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất