Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lập trình winform dùng .NET Framework nào ổn định nhất

10:17 07-06-2022 154 lượt xem 1 bình luận

Mình có làm 2 Tool bằng Winform để xử lý các tác vụ văn phòng Word Excel
Nhưng mỗi lần cài cho máy khác đều khó khăn, do việc máy đó không có .NET Framework cần nên phải tải thêm các thứ
Mình đang dùng .NETFramework 4.6.1 và .NETFramework 4.7.2
Ai biết .NETFramework nào ổn định nhất, đảm bảo không cần cài thêm gì vẫn chạy tốt trên mọi máy không ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 20:44 07-06-2022

Bạn thử dùng .NET core xem

Câu hỏi mới nhất