Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

lập trình c

18:55 13-01-2022 186 lượt xem 0 bình luận
  1. Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần (cho đến khi nhập số 0), nếu nhập sai quy cách thì yêu cầu nhập lại. Xuất ra màn hình mảng sau khi đã nhập xong.

Ví dụ:

> BAI TAP SO 4

> Nhap so vao mang (0 de thoat): 4

> Nhap so vao mang (0 de thoat): 3

> Ops! Vi pham quy tac! Nhap lai!

> Nhap so vao mang (0 de thoat): 5

> Nhap so vao mang (0 de thoat): 6

> Nhap so vao mang (0 de thoat): 0

> Mang da nhap: 4 5 6

> KET THUC!

2. Viết chương trình loại bỏ ký tự c ra khỏi chuỗi ký tự S, với c, S được nhập từ bàn phím.

Ví dụ:

> BAI TAP SO 5

> Nhap chuoi: abcdedcab 

> Nhap ky tu: a

> Chuoi sau khi xoa: bcdedcb

> So lan xoa: 2

> KET THUC

mn giúp e bài này vs ạ. e cảm ơn mn ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất