Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

làm thế nào để in nội dung textbox trong c# dữ nguyên định dạng

08:37 11-11-2018 373 lượt xem 2 bình luận 21:05 17-11-2018

e mới học lập trình nên không biết chỗ này. Nhờ các cao nhân chỉ giúp.

em muốn làm phân mềm in lên tờ hóa đơn có sẵn thông tin. tuy nhiên khi in nội dùn trong textbox muốn dữ nguyên định dạng mà không biết dùng cách nào. Mọi người giúp e với nhé.. ví dụ e đánh 2 đoạn trong textbox

trời hôm nay

mưa quá

khi in ra thì thành:   trời hôm nay mưa quá

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 12:36 11-11-2018

bạn cho nó MultiLine= true nhé.

và nếu muốn bạn có thể thử tìm hiểu RichTextbox

Câu hỏi mới nhất