Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Làm thế nào để hàm __init__ nhận list và đối tượng datetime

08:34 19-05-2023 93 lượt xem 2 bình luận

Yêu cầu đề bài là sử dụng phương thức khởi tạo __init__ để nhận vào một list chứa dữ liệu số và đối tượng datetime, hy vọn được mọi người giúp đỡ ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 12:12 21-05-2023
sử dụng phương thức khởi tạo __init__ để nhận vào một list chứa dữ liệu số và đối tượng datetime

 

Câu hỏi mới nhất