Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Làm thể nào để đặt tên ràng buộc column trong Postgres

10:14 01-09-2021 468 lượt xem 1 bình luận 10:16 01-09-2021

Hiện tại mình có ràng buộc một column trong Table, nhưng mình muốn đặt tên cho cái ràng buộc đó thì làm thế nào vậy mọi người?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 10:16 01-09-2021

Bạn tham khảo link bên dưới nha.
https://www.techonthenet.com/postgresql/unique.php

 

ADD CONSTRAINT constraint_name UNIQUE (column1, column2, ... column_n);

-- Để dưới cùng của Table
-- Hàm Unique nhận vào Column Name của Table
-- Ex: ADD CONSTRAINT unique__name UNIQUE (user_name);

 

Câu hỏi mới nhất