Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Làm sao để tính căn bậc 3 trong python vậy mọi người

14:51 01-05-2022 122 lượt xem 2 bình luận

Làm sao để tính căn bậc 3 trong python vậy mọi người

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
phungduongd đã bình luận 17:15 01-05-2022
x**1/3

Câu hỏi mới nhất