Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 2

19:24 03-05-2021 356 lượt xem 1 bình luận

Một lưu ý nhỏ khi các bạn đặt bước là một số âm, thì vị trí bắt đầu mà bạn để là None thì nó sẽ được đặt là n – 1(-1) với n là độ dài chuỗi. Mình k hiểu n-1(-1) là sao. Mong mọi người giải thích giúp với

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
LongPython đã bình luận 21:57 07-05-2021

Nếu dùng số âm để lấy vị trí của phần tử trong chuỗi thì sẽ lấy từ phải sang trái .                                                                                   Ví dụ : str = 'Py t h o n' 

          index  0   1  2 3 4 5                                                                                                                                                                                         0  -1  -2-3-4 -5             

 str[-5]  sẽ là  'y  bởi vì:                                                                                                                                                                             Chuỗi trên có 6 kí tự nên vị trí của str[-5] sẽ là : (n - 1) x (-1) = (6 - 1) x - 1 ==  -5                                                                                                                                                                                 

Câu hỏi mới nhất