Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Không tìm thấy tên của database

10:25 13-10-2018 421 lượt xem 1 bình luận 19:06 13-10-2018

Em là người mới bắt đầu học làm phần mềm được 2 ngày. Em học làm theo video này : https://www.youtube.com/watch?v=buwTuw8ByP4&index=5&list=PL33lvabfss1xnPhBJHjM0A8TEBBcGCTsf  .Nhưng đến phút 3:55 em không tìm được tên của database mà em tạo trước đó.Mong được giúp đỡ.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 19:06 13-10-2018

bạn phải nói bạn đã làm sao mà không tìm thấy. nếu không tìm thấy có thể bạn gõ sai đường dẫn, userinstance. tức là bạn đã làm sai

Câu hỏi mới nhất