Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Không chạy được Python

20:54 13-11-2022 483 lượt xem 5 bình luận

Mọi người giúp em với ạ, em làm mãi mà không sửa được lỗi, thank

PS C:\Users\chibi> hello.py
hello.py : The term 'hello.py' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ hello.py
+ ~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (hello.py:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
DinhHuy1410 đã bình luận 22:58 13-11-2022
bên tui nó có ghi instead type: ".\HelloHowKteam.py" thì nó nhận diện đc á

Câu hỏi mới nhất