Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Không activate được SQL Prompt 9

14:49 11-01-2019 555 lượt xem 2 bình luận 21:51 13-01-2019

em đã tắt mạng, activate thì nó báo là "can't reach this page" và yêu cầu kết nối mạng chứ không cho activate offline

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 21:51 13-01-2019

bạn cần tắt mạng trước đó nữa. có

Ngô Trọng Nhân đã bình luận 23:49 11-01-2019

Sao bạn Spam câu hỏi thế :v

Câu hỏi mới nhất