Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Kết nối giữa SQL 2019 với Visual 2019

20:45 31-07-2021 5.993 lượt xem 5 bình luận

Khi tôi kết nối giữa SQL 2019 với Visual 2019 lại không thành công trong mục: 

- Visual Studio:    Tools + Connect to Database + Server name     => Không tìm thấy Server Name, mặc dù tôi đang mở SQL. 

Tôi cũng thử nhiều cách như đánh thẳng tên Server name vào, thì cũng thể hiện tại mục: Connect to Database, và cũng thể hiện là tên CSDL của tôi cần kết nối, cũng thông báo là kết nối thành công (Test connection succeded), và sao chép đường dẫn vào Visual. Tuy nhiên, khi chạy chương trình Visual thì lại không kết nối được)

PS: Tôi đang theo dõi bài học tại: https://www.youtube.com/watch?v=buwTuw8ByP4&list=PL33lvabfss1xnPhBJHjM0A8TEBBcGCTsf&index=5

Nhờ đội ngũ tư vấn, hỗ trợ giúp

Huỳnh Minh Hiếu

Điện thoại: 094 441 8082

Xin chân thành cảm ơn. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
kanh1289 đã bình luận 13:33 26-09-2023

sửa ra sao thế giúp tui với tui cũng bị

 

hoangnhut1709 đã bình luận 15:49 01-08-2021

ong làm theo link này xem sao phải ý ong như này không https://www.youtube.com/watch?v=VDn8e1JgSiA&t=612s

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 21:04 31-07-2021
chắc chắn là connection string sai thôi bạn. kiểm tra kỹ 1 chút

Câu hỏi mới nhất