Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

java, vị trí hàm main

01:40 11-03-2022 216 lượt xem 0 bình luận

mọi người cho mình hỏi chút, vẫn biết java là ngôn ngữ hướng đối tượng nhưng tại sao họ lại thường xuyên đặt hàm main bên trong class nhỉ

vd: 

public class hello {

    public static void main(String[] args) {}

}

chứ không để hàm main ngoài cùng như các ngôn ngữ khác

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất