Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

import error, ModuleNotFoundError

15:44 13-05-2022 58 lượt xem 1 bình luận

em đã download thành công thư viện pyzbar. nhưng khi debug thì lại lỗi no module name pyzbar , còn ở cần terminal thì hiện lỗi ImportError: cannot import name 'SCHEME_KEYS' from 'pip._internal.models.scheme' . Em có thể khắc phục lỗi này như nào ạ 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 23:02 17-05-2022

bạn thử

solution 1

solution 2

Câu hỏi mới nhất