Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi về thay đổi giá trị của biến trong vòng lặp for in Python

14:50 16-06-2022 72 lượt xem 0 bình luận

change_sl = [0.008, 0.015, 0.018, 0.02, 0.0225, 0.025, 0.028, 0.03, 0.0325, 0.035, 0.038, 0.04, 0.0425, 0.045, 0.048, 0.05, 0.055, 0.058, 0.06, 0.0625, 0.065, 0.068, 0.07, 0.0725, 0.075, 0.078, 0.08, 0.0825, 0.085, 0.088, 0.09]

entry = 0.05

for i in range(2, len(change_sl)):

 if entry > change_sl[i]:

 entry = change_sl[i-2]

print(entry)

 

----------

Cho e hỏi làm sao để thay đổi entry mỗi khi đúng điều kiện if ạ?. Ví dụ: entry = 0.018 thì entry sau khi thoát ra khỏi vòng lặp là 0.008, 0.0225 -> 0.018 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất