Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi về KAutoHelper

04:58 14-11-2023 113 lượt xem 0 bình luận

Khi em sử dụng KAutoHelper thì có lỗi này

System.BadImageFormatException: 'Could not load file or assembly 'KAutoHelper, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. An attempt was made to load a program with an incorrect format.'
 

https://prnt.sc/5JKEcR16bNy1

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất