Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi về cách copy toàn bộ database sql server từ csdl người khác cấp truy cập từ xa ?

08:18 11-09-2021 457 lượt xem 2 bình luận

Mọi người có ai biết cách copy toàn bộ database mà người khác cấp truy cập từ xa với servername, user, pass Không ạ. Để khi họ ngừng cấp truy cập, block ip mình vẫn có dữ liệu dùng trên máy local của mình >. 

Em cảm ơn !

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 07:01 12-09-2021
là mình truy cập vào họ hay họ truy cập vào mình?? theo lý thì không được nếu máy họ không cho phép nhé.

Câu hỏi mới nhất