Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

hỏi C#

20:35 14-11-2022 293 lượt xem 2 bình luận

Làm sao để khi nhập dữ liệu vào textBox thì Label chạy song song dữ liệu ô textBox vậy ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
thanhnguyenit9x đã bình luận 11:54 27-11-2022

về cơ bản thì dùng if...else thôi

If(txt1.text!=""}

{

lbl1.text=txt1.text

}

Else

{

txt1.Focus();

}

vantoanbn123 đã bình luận 13:18 15-11-2022
bạn tra google: "binding data wpf nhé"

Câu hỏi mới nhất