Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Học Pygame ở đâu???

22:01 15-01-2023 126 lượt xem 1 bình luận

Mình khum bít nhiều về tiếng Anh nên học Pygame ở đâu cho tốt được v mn?
Mình sợ học vẹt không hiệu quả ý

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 19:05 16-01-2023

Bạn lên Youtube tìm với từ khóa: pygame cơ bản thử xem

Câu hỏi mới nhất