Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giup minh voi

10:10 24-08-2023 346 lượt xem 1 bình luận

Python 
Bài 35. Hình vuông Từ một hình vuông cho trước, ta vẽ các đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh kề của nó thì được một hình vuông mới nhỏ hơn. Tiếp tục, vẽ các đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh kề của hình vuông được tạo thành này thì được một hình vuông mới nhỏ hơn nữa. Cứ làm như vậy cho đến khi được tất cả N hình vuông. Các hình vuông theo thứ tự tăng dần về độ dài của các cạnh ta đánh số thứ tự từ 1 đến N. Ở hình vuông thứ nhất ta ghi 4 số tự nhiên a, b, c, d trên 4 đỉnh của nó. Mỗi số trên 4 đỉnh của hình vuông thứ hai được xác định bằng tổng của 2 số trên 2 đỉnh gần với nó nhất của hình vuông thứ nhất. Mỗi số trên 4 đỉnh của hình vuông thứ ba được xác định bằng tỗng của 2 số trên 2 đình gần với nó nhất của hình vuông thứ hai. Cứ làm như vậy cho hết N hình vuông. Minh họa bằng hình vẽ với N = 3 Yêu cầu: Tính tổng các số trên 4 đình của hình vuông thứ N. Dữ liệu vào: Đọc ở file văn bản HV.INP có cấu trúc như sau: Dòng đầu ghi số tự nhiên N là số lượng các hình vuông (2 ≤ N ≤ 30). Dòng thứ hai ghi 4 số tự nhiên a, b, c, d mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách (a, b, c, d ≤ 100). Dữ liệu ra Ghi ra file văn bản HV.OUT một số nguyên K là tổng 4 số trên 4 đỉnh của hình vuông thứ N. Ví dụ HV.INP 3 1357 Giải thích: Tổng các số trên 4 đỉnh của hình vuông thứ ba là 64. HV.OUT 64

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
QuanKhongName đã bình luận 10:10 24-08-2023

sos

Câu hỏi mới nhất