Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

giúp mình tạo 2 file chạy riêng lẽ trong 1 dự án c++

17:23 28-08-2023 176 lượt xem 1 bình luận

cách chạy 2 file riêng lẽ trong 1 dụ án c++, mình tạo 2 file chạy mà mình ko chạy được giúp mình với pls để mình test code

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 20:26 30-08-2023

Bạn đang lập trình OOP với C++ hả?

Câu hỏi mới nhất