Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

giúp em câu này

21:34 16-11-2022 97 lượt xem 1 bình luận

viết code python

cho dãy số a0,a1,..........a n-1 in ra tát cả các phần tử  âm trong danh sách

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
twot25 Author, KquizAuthor đã bình luận 15:41 17-11-2022
Dùng vòng lặp for và cấu trúc điều kiện if để kiểm tra và in các số âm

Câu hỏi mới nhất