Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giúp em btap C# này với

18:16 04-09-2023 425 lượt xem 2 bình luận 18:33 04-09-2023

Xóa các khoảng trắng thừa của chuỗi 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
jack1783bg đã bình luận 17:04 10-09-2023

gợi ý bạn nhé: kiểm tra xâu, nếu thấy 1 khoảng trắng: tìm xem kế bên có 1 khoảng trắng khác ko, nếu có thì xóa đi, rồi dò tiếp.

Vo Tan Duc đã bình luận 11:57 05-09-2023
Dùng hàm Trim bạn

Câu hỏi mới nhất