Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giúp e với

18:44 20-11-2023 113 lượt xem 2 bình luận

Không có mô tả.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Le Rachitique đã bình luận 15:17 21-11-2023
# copy trên mạng
n, k = [int(v) for v in input().split()]
a = [i for i in range(1, n + 1)]
b = [0] * n
if (k == 0):
print(*a)
elif (n // k % 2 == 0 and n % k == 0):
for i in range(0, n - 1, k * 2):
for x in range(i, i + k):
b[x] = a[x] + k
for y in range(i + k, i + 2 * k):
b[y] = a[y] - k

print(*b)

else:
print(-1)

Câu hỏi mới nhất