Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giúp e bài python này

13:16 10-06-2022 164 lượt xem 2 bình luận

Viết chương trình nhập vào một số nguyên có 3 chữ số, in ra chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Dữ liệu vào

  • Một số nguyên có 3 chữ số

Kết quả

  • Dòng 1: chữ số hàng trăm
  • Dòng 2: chữ số hàng chục
  • Dòng 3: chữ số đơn vị

Sample Input

247

Sample Output

2
4
7

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Le Chau đã bình luận 21:54 15-06-2022
three_digits = True
while three_digits == True:
	number = input("Enter a 3-digit number: ")
	if 99<float(number)<1000 and number.isdigit():
		[print(i) for i in number]
		three_digits = False
	else:
		print("Wrong number!")

 

tiện ích đoạn mã

Cu Xin Author đã bình luận 22:13 10-06-2022

hình như code 1 dòng cũng ra

[ print(i) for i in list(input("Nhap vao 3 chu so: ")) ]

Cú pháp này sử dụng List Comprehension và List Constructor

Input xuất ra chuỗi, chuỗi bỏ vào list constructor tạo ra một mảng chứa các chữ cái của chuỗi

Dùng list comprehension để print ra đống chữ cái đó.

Câu hỏi mới nhất