Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Giải giúp em bài này ạ.Yêu cầu sử dụng do while/while loop .

14:46 03-07-2023 422 lượt xem 1 bình luận

Khi người bắt đầu chương trình:

  • Ứng dụng hiển thị cửa sổ prompt cho phép người dùng nhập vào muốn đoán trong khoảng nào
  • Ứng dụng chọn ra số ngẫu nhiên trong khoảng mà ngườI dùng chọn
  • Ứng dụng hiển thị cửa số prompt cho người dùng nhập giá trị mà người dùng đoán
  • Ứng dụng lấy kết quả và so sánh với giá trị ngẫu nhiên.
    • Nếu bằng thì hiển thị thông báo chúc mừng và kết thúc lượt chơi
    • Nếu lớn hơn hoặc bé thua thì hiển thị thông báo lớn hơn hay bé thua và cho phép người dùng lựa chọn lại.

Chú ý: Người dùng chỉ được lựa chọn tối đa ba lần

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 13:42 09-07-2023

Bạn tự làm đi, sai gì mọi người giúp chứ nhờ làm dùm thì không ai làm đâu.

Câu hỏi mới nhất