Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Extension hỗ trợ html trong visual studio code

18:25 15-06-2023 288 lượt xem 1 bình luận

Chào anh Long và các bạn, mọi người cho mình hỏi: Extension nào trong visual studio code dùng để nhắc các thẻ html vậy ạ? Mình cảm ơn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 18:29 15-06-2023

HTML Snippets,IntelliSense for HTML,HTML Tag Wrapper,HTML Class Suggestions

Câu hỏi mới nhất