Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

extension chrome login

14:33 04-01-2018 534 lượt xem 1 bình luận 14:36 04-01-2018

em muốn làm 1 extension chrome và muốn có chức năng đăng nhập thì mới được dùng tiện ích của mình thì a ns cho làm thể nào vì extension chỉ hỗ trợ html js css 
login Ex

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 14:36 04-01-2018

Xem như bỏ qua chuyện bảo mật

- bạn có 1 server online chuyen lưu user info

- khi mở thì check xem ok k. nếu ok thì sài bình thường. k ok thì đóng, tắt hay làm gì đó tùy bạn

 

Câu hỏi mới nhất