Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

E muốn chạy đoạn javascript gồm nhiều dòng ở celenium thì làm sao vậy bác bác?

19:12 10-01-2022 249 lượt xem 1 bình luận

E muốn chạy đoạn javascript gồm nhiều dòng trong celenium thì làm sao vậy bác bác? E cảm ơn!

Trong đoạn dó cũng có 1 biến e muốn thay đổi nữa.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 09:02 15-01-2022
cứ làm thành 1 chuỗi, rồi chạy. js cách nhau bởi dấu ; mà bạn

Câu hỏi mới nhất