Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

dùng ngôn ngữ C# viết chương trình tính S=1+2+3+...+n với n nhập từ bàn phím

16:19 23-08-2023 218 lượt xem 2 bình luận

dùng ngôn ngữ C# viết chương trình tính S=1+2+3+...+n với n nhập từ bàn phím

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hàn hy đã bình luận 11:29 27-08-2023

int s=0;

  1. for(int i=1;i<=n;i++)
    1. s=s+i;
  2. return s;
STlongcute2012 đã bình luận 14:40 26-08-2023

thì bn chỉ cần dùng công thức n*(n+1)/2 là ra thôi bn

Câu hỏi mới nhất