Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Command trong MVVM WPF

09:47 02-09-2021 822 lượt xem 3 bình luận 10:18 02-09-2021

Chào anh Long, anh cho em hỏi: RelayCommand trong mô hình MVVM - WPF chỉ sử dụng được 2 sự kiện Add và Delete thôi hả anh? Cảm ơn anh

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 10:18 02-09-2021

Trong WPF thì Property Command tương ứng với một Call Back khi sự kiện Click sảy ra. Và Property Command chỉ có thằng nào kế thừa Base Button thì mới có Property này. Bạn muốn dùng sự kiện bằng Command à? Mô tả cụ thể đi.

Câu hỏi mới nhất