Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Có Cách Nào Để Crack 1 Chương Trình Viết Từ C++ (Đã Pack Từ Vmp3.2.0-3.5.0) Mà Không Cần Xâm Nhập Soucres Phần Mềm Không ạ

19:58 19-09-2022 110 lượt xem 1 bình luận

 Đây Là 1 Phần Mềm Được Nước Ngoài Crack  Mà Không Cần Xâm Nhập Sources Mọi Người Cho Em Hỏi Họ Đã Làm Cách Nào 
Link https://secufiles.com/8b569c1fa042b1b5/SnakeBypass_Crack.rar

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Phương Đông đã bình luận 21:39 30-09-2022
Sử dụng X64dbg hoặc x32dbg để debug assembly.

Câu hỏi mới nhất