Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

cho mình hỏi về C#

12:17 14-12-2018 464 lượt xem 0 bình luận

mình đang nghiên cứu về clcik chuột vào controll đây là code của mình :

int x = (int)numericUpDown1.Value;
            int y = (int)numericUpDown2.Value;

            IntPtr hWnd = IntPtr.Zero;
            hWnd = AutoControl.FindWindowHandle(null, "SysListView32");
            var childhWnd = IntPtr.Zero;
            childhWnd = AutoControl.FindWindowExFromParent(hWnd, null, "SysListView32");
            var pointToclick = AutoControl.GetGlobalPoint(childhWnd, 187, 538);

            EMouseKey mousekey = EMouseKey.DOUBLE_LEFT;

            AutoControl.BringToFront(childhWnd);
            AutoControl.MouseClick(pointToclick, mousekey);

khi mình che lại thì nó vậy chạy đến tọa độ trên nhưng click không được . Nhưng khi mình không che thì chạy bình thường

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất