Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cho mình hỏi trong Java thì constructor có kế thừa được không ạ

09:17 20-05-2023 147 lượt xem 3 bình luận

java oop

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 15:28 21-05-2023

constructor không mặc định được kế thừa từ lớp cha sang lớp con.
Nếu bạn muốn sử dụng logic khởi tạo từ một constructor của lớp cha trong lớp con, bạn có thể sử dụng từ khóa super để gọi trực tiếp constructor tương ứng trong lớp cha từ constructor của lớp con

Vo Tan Duc đã bình luận 19:43 20-05-2023

Theo mình nhớ là có

Câu hỏi mới nhất