Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cho e hỏi chút về sleep trong multithread

00:35 09-01-2018 562 lượt xem 4 bình luận 12:14 09-01-2018

E có 2 thread cùng truy cập vào 1 hàm, trong hàm đó e sử dụng nhiều

thread.sleep(5000);

thread.sleep(10000);

Nhưng khi 1 thread nó dừng ở thread.sleep(5000); nó không nghỉ 5s mà nó lại cộng thêm sleep 10s kia nữa vào thành 15s vậy a

E cảm ơn

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 10:03 09-01-2018

bạn thử tthay Thread = Task();

Code mẫu:

Task t = new Task(()=>{
// do something
});

t.Start();

 

Nguyễn Thái Hải đã bình luận 00:46 09-01-2018

Bạn phải có 2 Threadđộc lập, cái bạn dùng là dùng chung Thread rồi

Câu hỏi mới nhất