Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

chia sẻ cách học lập trình hiệu quả

20:53 20-08-2021 453 lượt xem 1 bình luận

a Long đẹp troai chia sẻ thêm cách học lập trình của a đi ạ, thấy a đỉnh quá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 20:54 20-08-2021
nghiên cứu. học để biết, để ứng dụng, để chia sẽ lại. không phải để kiếm tiền. Luyện tập - Thử thách - Không ngại khó.

Câu hỏi mới nhất