Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

01:21 16-11-2022 324 lượt xem 0 bình luận

Mọi người cho em hỏi bài này với ạ:

//b1: Viết chương trình sử dụng Dictionary để lưu trữ
            //tên và số điện thoại từ một file văn bản vào cấu
            //trúc dữ liệu Dictionary, trong đó, tên người đóng
            //vai trò là khóa. Bổ sung phương pháp tìm kiếm
            //theo tên và tìm kiếm theo số điện thoại.

Cho em hỏi cách để tạo 1 file sau đó lấy dữ liệu đó đưa vào dictionary với ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất