Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Câu hỏi về C#

12:22 08-09-2023 124 lượt xem 1 bình luận

Cho mình hỏi lỗi "Parameter is not valid.at System.Drawing.Bitmap..ctor(Stream stream)" này là sau ạ?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 21:14 09-09-2023

Bạn có thể đưa hình ảnh lỗi lên cho mọi người dễ nắm rõ vấn đề của bạn được không?

Câu hỏi mới nhất