Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Câu hỏi python

17:12 02-09-2022 417 lượt xem 12 bình luận

Đề: Tạo một package trên Desktop. Import các module đó vào trong chương trình chính ở một nơi
khác, sử dụng hàm đó
 

em muốn from .. import cái package trong destop thì phải làm sao nhỉ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Shirina đã bình luận 18:09 02-09-2022

bạn có thể làm như sau:
 

import sys

sys.path.append('C:/Example/Desktop/ModuleFolder')

import example

 

Câu hỏi mới nhất