Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Các hàm với robot bằng C++

08:53 12-05-2023 522 lượt xem 5 bình luận 15:52 21-05-2023

Cho mảng 2 chiều chứa các số nguyên dương ( không giống nhau ) đặc tả mê cung 1 robot được đặt ở vị trí (x,y), Robot chỉ có thể đi theo 4 hướng ( trên, dưới, trái, phải). Rovot sẽ lựa chọn hướng có giá trị lớn để đi.
a. Viết ra hàm in quãng đường đi
b. Viết hàm xác định 2 robot đặt ở 2 vị trí khác nhau và cắt nhau tại mấy vị trí
c. Viết hàm tham số truyền vào là vị trí của 2 robot A và B. Trong đó robot A đi trước, B đi sau, mỗi lượt đi robot chỉ được di chuyển một ô, không được đi vào ô robot khác đã đi. Robot thắng là robot có tổng trọng số lớn nhất.
- viết Code C++ và giải thích cách hoạt động của từng phần.
Giúp em với ạ @@

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Fury Moderator đã bình luận 16:01 21-05-2023

mình sẽ hướng dẫn bạn cái lõi, còn code thì bạn tự làm. Muốn xin code với giải thích thì bạn đi hỏi thầy ra bài tập, bạn trả tiền học để được hỏi mà. 

Vo Tan Duc đã bình luận 17:34 14-05-2023

Bạn có thể áp dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất nha

Câu hỏi mới nhất