Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

[C#] Lỗi unhandled exception of type system.argumentexception

22:51 16-04-2017 819 lượt xem 1 bình luận

https://drive.google.com/file/d/0B3DMbP26DdRpdjFYZXNJN0NhUnc/view?usp=sharing

Lỗi này cách fix sao vậy mọi người. Thật sự là mình không hiểu lỗi này cho lắm. giúp mình với

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 05:34 17-04-2017

Parameter không phù hợp. @@ chắc là không đúng kiểu chăng

Câu hỏi mới nhất